Implantaten / klikgebit

Onbezorgd lachen, eten en praten

Na verloop van tijd zal uw gebit steeds iets losser gaan zitten. Het kaakbeen slinkt doordat de natuurlijke elementen (tanden en kiezen) ontbreken. Op de plek waar de wortels zaten, zijn er holtes ontstaan. Die holtes veroorzaken het slinken of ‘in elkaar zakken’ van het kaakbeen.

Een loszittende prothese is ongemakkelijk en kan ook pijn veroorzaken. Er zijn twee mogelijkheden om uw gebitsprothese weer perfect passend te maken. We kunnen kiezen voor rebasen/opvullen of voor een permanente oplossing, namelijk een prothese op implantaten, het zogenaamde klikgebit.

Wij werken bij aanbrengen van een implantaat altijd nauw samen met een kaakchirurg of een tandarts-implantoloog. Zij plaatsen de implantaten in uw kaak, wij verzorgen het uitneembare deel, het kunstgebit.

Na beoordeling van uw mond en het bespreken van het te volgen behandelplan wordt u verwezen naar de kaakchirurg of tandarts-implantoloog. Zodra de implantaten zijn aangebracht zullen zij ons inlichten over de stand van zaken. Op het moment dat de implantaten helemaal vast gegroeid zijn in uw kaakbot kunnen wij uw gebit gaan maken. Wij hebben ongeveer zes afspraken nodig om het kunstgebit goed aan te meten op de implantaten.

Tandprothetische Praktijk Dronten & Lemmer is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van uw volledig of gedeeltelijke gebitsprothese, uw noodgebit of implantaat